Allmänna resevillkor

Klicka på länken för att läsa allmänna resevillkor som vi tillämpar:
ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

Gruppresevillkor för Central Europe Travel AB

Definition av grupp
Som grupp betraktas sällskap om minst 6 personer reser tillsammans.

Alla våra gruppofferter lämnas med reservation för händelser av force majeure karaktär, samt annan påverkan utanför vår kontroll, t ex myndighetsbeslut eller -ingripande m.m., vilket kan medföra ändringar av offererat hotell, program m.m. Vi reserverar oss för valutaförändringar samt flygskattsändringar efter offertens/bekräftelsen tillkomst.

Vi följer reserekommendationer från UD och Hälsomyndigheten. Så länge det inte finns en avrådan till ett specifikt resmål så genomförs alla resor som vanligt och våra vanliga grupp resevillkor ,av- och ombokningsregler som gäller.

Deposition/ Anmälningsavgift:
En anmälningsavgift fr. 1000 kr per resenärer skall betalas enligt anvisningar innan avresedatum. Betalningssätt uppges vid bekräftelsen. Beställningen är bindande för parterna när CE Travel AB skriftligen har bekräftat kundens beställning och kunden inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt CE Travel AB’s anvisningar. Anmälningsavgiften är icke återbetalningsbar.

Slutbetalning:
Slutbetalning skall vara oss tillhanda senast 40 dagar innan avresa och hela summan måste betalas in samtidigt. Vid offertförfrågningar mindre än 40 dagar innan avresa skall resans totalbelopp betalas enligt CE Travel AB’s anvisningar.

Avbokning:
Avbeställning, liksom andra ändringar, skall alltid göras skriftligen och gäller först när den är bekräftad från CE Travel.
Vid avbokning efter att depositionen är betald förbehåller sig arrangören rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.
Detta gäller alla beställda evenemangsbiljetter som ex. Opera, konsert, idrottsevenemangs biljetter,flyg och tågbiljetter, delad transfer samt enkelrumstillägg. Evenemangsbiljetter samt tågbiljetter återbetalas aldrig.
Avbokning efter slutbetalning eller mer innan avresa debiteras hela beloppet och vi rekommenderar att se över egna försäkringar. Vid behov kan vi hjälpa till att teckna försäkringar via ERV.

Namnrapportering:
Namnrapportering till Central Europe Travel AB måste göras senast 20 dagar innan avresa om inget annat uppges. Vid namnändring kan extra kostnader tillkomma enligt flygbolagets regler.

Bagage:
Regler för incheckad bagage och handbagage varierar mellan olika flygbolag. Resenären informeras om dessa regler i samband med bokning.
All incheckat bagage ska vara tydligt märkt med namn och telefonnummer.

Newsletter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev